.

ØKOLOGI

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

Økologi Leksikon
Økologi Wikpedia
Økologi og økosystemer.
Biosfæren
Klima-Krisen FN
Gå Til: FNs Klima-Rapport. NO Planet B.
ØKONOMI . . . ØKO-Regnskap!
BÆRE-KRAFTIG-ØKONOMI

KLIMA-INFO
HELSE-Side

spurte.png

FORURENSING-CO2-MILJØ-KLIMA-ØKOLOGI-SKADELIG
HELSE-STOFF ER ALLE DET SAMME KRETSLØP!
Gjelder for søppel, plast, olje,
freongasser, klær, emballasje,
industri og næring, der vi heller skulle
ha spart til primært, bolig, mat og energi!
Forurensnings-rapporter listes snart nederst:
HELSE-Side
Plast i Havet: WorlWideLife
Plast på avveie i jordsmonnet, Forskning.no
CO2 i Atmosfæren
Attenborough Warnings
Verdens forurensning-eksempler.
Vitenskap HOME INFO FAG-Vitenskap Forskning STORE NORSKE LEKSIKON NORGES FAUNA NORGES FLORA Vitenskap Altet Filosofisk MatriX

Vi blir tvunget til at kloakk må renses og
legges ut i naturen igjen for at fosfor
og næring kommer tilbake til skog,
jordbruk og fiske, og havet må renses!
Skogområder og Vilt må utvides igjen.
Krigs-forurensning må ta slutt!
Start Selvforsynt energi- og mat-produksjon>

DYPDYKK I VITENSKAPEN og ANSVARET!
Ny Moral-Teori

EN SPESIELL VITENSKAPS-TEORI

.

Vitenskaps-historien1

GJENNOMBRUDDENE

RÅDENDE TEORIER: UNIVERSET PARTIKKELFYSIKKEN BIOLOGIEN HJERNEFORSKNINGEN

FAG-VITENSKAPER OG TEKNOLOGIEN

ØKOLOGI OG MILJØ. JORDAS FREMTID!

.

.

.

.

.

.

.

.