.

Data-Mobil-Nettverk

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.
Programmerings-språk Wikipedia.
Data-programmering IT Leksikon.
Data-Utdanning og Grader.
Dataingeniør-utd. Norge
Logisk Funksjon
FORBRUKER-RÅDET

spurte.png

Internett Wikipedia
Internett Leksikon
Internett Historie
Internetts virkemåte
Datanettverk
GPS leksikon
DATA/Brett Mobil Pc Mac -Bøker
PC . MAC
Vitenskap HOME INFO FAG-Vitenskap Forskning NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

INTRO OM VITENSKAPS-FORSTÅELSEN!

DYPDYKK I VITENSKAPEN og ANSVARET!

EN SPESIELL VITENSKAPS-TEORI

.


INFO!

Datamaskin, Databrett, nettbrett, mobildata, mobil, og deres kvaliteter, effektive eller bruker-vennlige for ditt ønske, økonomi må du nesten søke igjennom selv, og dermed forhøre deg med flere nett-opplysninger andre personer, firmaer eller tekno-eksperter.


NETTVERK:

Nettverk kan være i kobber-kabler, gull, sølv, platina-kanaler, i optiske kabler, glassfiber,
det kan være trådløst lignende radio- og tv-signaler der satelitter er mottakere og sendere
som mellomledd, at mobiler, nettbrett, data-brett, data-modem-ssystemer er antenne-sendere og antenne-mottakere.
Å finne en datamaskin, eller en nettadresse, spesielt nettverk, nettverks-baser, kan alle
sammenlignes med at vi har et telefon-nummer til disse. IP-protokoll-koden, delt i sone, land, ønsket
oppdeling, postdistrikt etc, og også koder for stat, Depertement, militært, offentlig og privat,
programtyper og filer. Det man søker finner da ett likt navn eller nummer, og dette kan legges
opp etter prioritet, hierarki. Programmerings-rutiner, velgere fungerer ikke så ulikt ved å skille
mellom nummer og bokstaver eller symboler, og gjentagelse og sammenligninger av informasjoner.
Syntaks, forståelses-måte-sammen-ligninger, betyr hvilke informasjons-typer som det skal søkes
igjennom, og egne programmer for hvilke grupper forståelse man skal ha for søket, at det skal
lastes i artikler, trender humor, nyheter av ulike typer.
GPS betyr som regel at en satelitt og database samarbeider om hastighet og grader posisjon,
samt slike nummeradresser der kilde og mål forbindes. GPS-en kan slik med beregning av hastigheter
og vinkler, trignometri og treghets-forsinkelser, ha lagt inn beregning for hvilken forskjell
som oppstår i avstand og slik fortelle mest riktig posisjon for en bil med GPS, eller sin egen
posisjon videre med gitte hastighet. Slik sett kan databasen eller Satelitt-GPS angi sin
posisjon mer nøyaktig, og hvilket nivå i høyde, frekvenstap og vinst slik i lengde, kan man da, om så
for eksempel, med Einsteins beregninger, eller svenske Lan, nye samme kalt GPS ut fra amerikansk modell,
at Kina og Russland kan lage egne slike, eller Land på andre kontinenter, regne ut ved hjelp av
den forsinkelse i rom-tid-koordinater som båter og satelitter befinner seg i.
Alle, absolutt alle logiske funksjoner går ut på å sammenligne like og ulike, som navn, ord, tall,
etc i maskinkode, programmerings-språket, og velge vei ut fra dette, om-koble
spennings-retningen, hvilke vei signalet skal gå, informasjonen, eller utløse en gitt funksjon. Robot.

!

INFO

RÅDENDE TEORIER: UNIVERSET PARTIKKELFYSIKKEN BIOLOGIEN HJERNEFORSKNINGEN

FAG-VITENSKAPER OG TEKNOLOGIEN

ØKOLOGI OG MILJØ. JORDAS FREMTID!

.

.

.

.

.

.

.