.

ENERGI-KRISENE

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

Den Globale Energikrise.
Energikrisen Civita EU
Verdens energi-ressurser.
Energia Energeia


spurte.png

FN Miljø og Klima.
FNs KlimaRapport SOS
CICERO.
Vi klarer neppe
2-graders-målet en gang!
Bare i modellene!


ENERGIA!

Naturen er Klima og Energi. Dyr og planter sørger for sukker, fett og proteiner, og plantene danner grasrot-grunnlaget. Planteplankton i havet og Landplanter produserer hele atmosfærens oksygen, de 21 prosent surstoff som gjør at dyr, planter og mennesker selv kan puste. Plantene produserer dette i et tempo hurtigere enn industrien kan. Og i gigantiske større mengder. Men industrien har tatt igjen dette med giftstoffer, forurensing, giftige atmosfæregasser og hav-forurensning samtidig med gigastørrelser av CO2 som gir 100 ganger mer CO2 enn vulkanene på jorda, og vi har slik nedsatt naturens evne og ressurser av dyr og planter som legger grunnlaget for klima, natur-balansen, pust, mat og energi til menneskeheten!
Det er aldri endring i den totale energi i alt, eller universet, og til en viss grad heller ikke på jorda. Energiformer går bare over i hverandre. Men nå går all energi inn i former vi ikke kan utnytte lengre. Livsgrunnlag går tapt. CO2 gir den verste varmen og klimaforandringen eksplosivt. Det passer seg neppe med krigs-forurensning og menneskerettighets-forbrytelser i slik tid som nå! Men med uvitenhet om det bedre kan det altså gå mot en super-CO2-AtomKrig! OM trenden snur, ER ikke våre bestrebelser forgjeves! Menneskerett - Naturrett!

ENERGIA