.

Kosmos Univers

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl. Map1 . Map2.
Univers, Kosmos, Leksikon
Univers, Kosmos, Wikipedia
Vitenskaps-teori.no
Vitenskaps-teorier om universet:
Einsteins teorier:
Kvante-kosmologisk forskning:
kvante-elektro-dynamikken:
BlackHole LIGO-Eksperimentet:
Astrofysikk
BEVISSTHETEN
Vitenskaps-modeller til Universet
Hawkings Univers Modell Teori
Univers-teoriers vakt-regler
Elementær-Partikkelfysikk
Romfartøy og Satelitter
Utforskning av solsystemet
Exact Day Dinosaur die: Meteor!
TO LEARN G C MASS Real & Theory.
UNIVERS: Black Hole Acopalypse.
spurte.png
Norske-Aviser . Nettavisen . VG . DagBladet . Aftenposten . NRK . YR-Vær!
Universet NASA ESA HUBBLE WEBB Observatorier RomfartNorge
BlackHole & 1. Gravitasjonswaves LIGO 11-2-16
Nøytron-stars gravitation-waves 17-8-17
DEMO OM MULTI-UNIVERSENE
Differensialkraften The ∂ƒ-Force
NY LOGISK MORAL-TEORI
SPACE-BIO-EVOLUSJONS-Movies
Norsk romfarts-senter
Institutt Astrofysikk-teori
KOSMOS SPACE-Videoer
NATUR-VITENSKAP
NASA Space og ESA Space
UNIVERS - ENERGIA - Energia-def:
NTNU Teknologi-Universitet:
CERN og SETI - Not Alone?
STANDARD-Modellen A S/N og B-Wiki
Mål: SI-System S-N og SI-System Wiki
Bigbang, Steady state, og nye teorier
Logisk UNIVERS-teori
Gravitasjons-teorier
Grunnstoff/wiki
Grunnstoff/Store Norske
Astronomi . Astronaut
Logisk Partikkel-teori Google
ESA: Gravitation1 & Gravitation2
UNIVERS KOSMOS SPACE Vitenskap HOME SOL-SYSTEMET SOL-Systemet Norsk Romfarts-senter Sol-Systemet Wikipedia ROM-Teknologi Solvinden Van-Allen-beltet Planetene Planetene Inst Astrofysikk Månen Asteriode-beltet Kuiper-beltet og Oorts-sky Dvergplaneter Stjernehoper Galakser Sorte Hull. Mørk Materie Mørk Energi Planeten Jorda! XO-Planeter/Ekso-planeter! Kvasarer og Pulsarer mm! Gravitasjons-bølger! BlackHole & 1. Gravitasjonswaves LIGO 11-2-16: Nøytron-stars gravitation-waves 17-8-17 Stjernehimmel Nord Stjernehimmel Sør Science-Fiction Black-Hole-Teori
Merkur Venus Jorden TELLUS Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto Dverg-Planeter Planetene Norsk Romfartssenter Plaetene store norske Asteroider Meteorer Kometer Kometer Meteorer/Asteroider Interstellare Objekter NASA Interstellar Object Gassskyer I Universet Gass-skyer I sol-systemer Når teorier ikke stemmer med den fysiske verdens oppførsel! og Energienes konstant! Norsk romfart og astronaut-Nytt SE: LIGO CALTECH Gravitation waves MULTIVERS LEVEL 4 History of Earth! Astro-fixed. Faster Than Light? Sabine Hossenfelder zites tell everything of many paradox about gravity, light, mass and briefs your mind. Det finnes uorganiske og organiske gass-støv-sky-ansamlinger ulike steder i Solsystemet utenom planetene, og som ringer rundt planeter Partiklenes energi, utvidelse og sammentrekning ligner en svamp, der vannet klemmes ut og når du slipper svampen suges vannet inn igjen, trykk-forskjell, altså at energi avføres, og slukes inn igjen, og kan ligne sult og avføring, der felt-energien øker og avtar rundt partiklene balansert. Partiklene er logisk energisk årsak som danner organisk stoff for livs-bygging, kropp, fra de uorganiske mineraler, og gir de spenninger vi kjenner for sukker, proteiner, fettstoffer, som livs-stoffer som mitokondrier og fotosyntetiske prosesser danner i økologisk og biosfærisk sammenheng. Partikkel-oppførsel og biologisk opptak og utførsel av energi, har det til felles at stadiet energi inn og ut beholder en indre utveksling som potensiell energi-virksomhet, indre virkninger, energi-utveksling, og som ligner balanser i organisk-kjemiske prosesser i livs-celler og kropper, slik som anabolske og metabolske prosesser.

De fire arve-stoffene i liv, gen-byggerne, er noen av naturens enkleste og letteste byggestoffer, og dannes alltid om saltvann og lava møtes på havbunn eller i strandsoner. DNA, RNA, Proteiner, Sukker, Fettstoffer, og celle-kuler lik Livs-celle-kuler, dannes altså kjemisk ut fra koblings-spenning fra uorganiske mineraler, med de verdier som disse får for videre kombinasjons-kobling som organisk bio-kjemi for stoffskifte og fotosyntese, og i samsvar med økologisk balanse, miljø-årsaks-forholdene. Det er enorme forskjeller i naturfysisk virksomhet som gir sterk påvirkning på livs-organismenes arv og livs-vilkår, der vi ser årsaken til evolusjonær endring, blant annet så enkelt som krysninger av planter og dyr, som gir nye arter, også som kan overleve som ny art.

Uten kroppene forsvinner sanser, behovssystemer, evner og egenskaper for jordisk livs-virksomhet. Stort sett skjer forferdelighet i verden gjennom hva fysisk vold, sykdom, naturkatastrofe og ernærings-problemer forårsaker fysisk. Slik ødeleggelse er ikke definert som det onde, vonde, smerte, angst, men burde kanskje få et mer sikkert fokus for holdbarheten moralsk sett nå, i en verden der alle skrifter tillater pinsler og plager man ikke trodde var med-årsak til problemer, men heller retten til pinsler og plager. Det finnes utkast til holdbarhets-veiledning for mennesker og miljø, om kombinasjoner av klima- og humane løsninger benyttes, og som videre kan benytte humane løsninger for å forhindre voldsutøvelser individuelt og gruppe-vis. I direkte krigs og voldstilfeller er vi utenfor mye av disse muligheter, hvorpå selvforsvar blir aktuelt. At noe må stoppes. Å stoppe vold, andre ødeleggelser er ikke det samme som hevn! Tenk litt på dette! Ris-Ros, Belønning-Straff, skyld og uskyld, er ikke nok til at vi får forståelse som en intelligent sivilisasjon som skal forstå liv og bevissthetens følsomhet og konsekvenser! Se Klima, Krig, Makt, sykdom, ressurser!

I mellomtiden er det vel kjent at det foregår en kamp mellom de som mener Naturen alene, og Evolusjon har egenskapene, funksjonene, som gir fysisk verden og liv, og de som mener i tro at Gud absolutt er eneste årsak til alt, samme hva. Problemet er at disse selv må ha en grunnfunksjon for eksistense, der hverken fysisk funksjon eller bevissthet kan klare seg selv uten dette. Funksjoner som bygger sammneligninger og tilpasninger for bevissthet, behov, fysiske funksjoner. Disse partene står ofte steilt mot hverandre og kan være ekstremistiske, der tro ikke tillates, eller evolusjon og vitenskap ikke tillates. Mange finner et kompromiss der både natur og gud på ulike måter er aksepterte holdninger, og der både gud og natur kan være en kombinasjon i visse tilfeller. Det skjer altså en livssyns-kamp-propaganda om fysikk, kosmos, partikler og funksjoner i naturvitrnskapen og astrofysikk, kjemi og i slik som blant CERN-konsernets ansatte.

Man forholder seg praktisk til kun å gjengi de observerte funksjoner fysisk. Annet er dialog, vitenskaps-hypoteser. Den uheldige konsekvens av dette er utrenskning av hvilke som under hvilket styre kan få forske eller kan få publisert artikler, gjennom forskjellige patent- og taushets-systemer, og hvilke, for eksempel universitet eller stat som pålegger begrensningene. Det finnes en mengde friere kanaler og fora som kan tilkjennegi en god del av de faktiske forholdene, og en mengde utenfor slike systemer som arbeider frem relevante strukturer, fag-kritiske saks-forhold som holder mål. Folket ellers tilknytter seg kun det som passer til sin tro, livssyn eller til direkte behovs-tilstand de er i, og kan mangle store mengder viktig kunnskap!

INTRO OM VITENSKAPS-FORSTÅELSEN!

KOMMER SENERE, IN PROGRESS!

Kamos Forandringskraften, alias vitenskapelig,
Kamos Differensialkraften the ∂ƒ-Force, gir
automtisk univers overalt i alle størrelser
hvor mulige speil-linse-univers,
tilnærmede multi-univers finnes.
Alle slags univers-fødelser og baby-univers.
Galakser og solsystemer likeså.

Disse kan leses nå, med samme utdypninger:
Kamos Forandringskraften
Differensialkraften The ∂ƒ-Force
Kamos 2 differensialkraften
Kamos 2 - Differensialkraften Tillegg 3 Grunnstoff-teori
DYPDYKK I VITENSKAPEN og ANSVARET!
Min Versjon: Ansvar:
Ny Moral-Teori
Om man ikke kan leve opp til alt: Ha en rettesnor!

Hva som kommer til etterhvert her:
Ulike moral-teorier gjennom tidene, og
kombinasjoner av disse, og videre-utvikling
av eldre teorier. Livssyns-moral-ideologi.
Menneskerettigheter
humane modeller for opprettholdelse.
Kritikk der de har klare holdbarhets-brudd!

EN SPESIELL VITENSKAPS-TEORI
Kamos Forandringskraften
Differensialkraften The ∂ƒ-Force
Kamos 2 differensialkraften
Kamos 2 - Differensialkraften Tillegg 3 Grunnstoff-teori MW
Dette er 4 bøker som ut fra samme grunn-funksjon
beskriver Universet, Kosmos-Kaos, om vi
vil Altet, både som en filosofisk utviklet
modell med erkjennelses-teori og
vitenskaps-hypotese, og videre en mer direkte
vitenskapelig oppdagelse, sammenlignings-
konfigurert Univers-modell, Kosmos-modell,
Partikkel-modell, som en ren vitenskaps-teori.
Denne gir oss et begrep for drivkraft, energia,
for logikkens oppstandelse og bevissthets-
funksjoner, og grunnlag for å se Planck-Dirac-
konstantents balanse-grunnlag for tidsforsinkelser,
lengde-forkortelser, og treghets-funksjoner i
fysiske felt/partikler, og hvordan og hvorfor
grunnstoffer fordeler seg slik de gjør
med sine respektive verdier.
Jeg oppdaget de fysiske lovers proporsjoner
og virkninger, ut fra denne funksjonen, med
Hvorfor, hvordan, de fungerte, og da årsaken
til at de funn av fysiske formler avdekkes i
og er slik de er som fysiske lover!

På utviklings-Plan: GJENNOMBRUDDENE: xx RÅDENDE TEORIER: UNIVERSET xx PARTIKKELFYSIKKEN xx BIOLOGIEN xx HJERNEFORSKNINGEN xx FAG-VITENSKAPER OG TEKNOLOGIEN xx ØKOLOGI OG MILJØ. JORDAS FREMTID!Vitenskaps-historien1