.

KULTUR-PLATTFORM!

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl. Map1 . Map2.
KULTURPLATTFORMEN er fortsatt
i Utvikling! ... In Progress!
Kultur-historie/Ide-historie.
Norsk Forskningsråd
Det Norske Idrettsforbundet
Sport/Idretts-grener
Idretts-institusjoner
Forskning Leksikon
Forskning Wikipedia
Forskning.no
KULTUR-DEPERTEMENTET
Forsknings-institutter og Universiteter
HELSE NØD.NO HELP

spurte.png
Søk Spesialitet: GOOGLE

UNIVERSAL - MUSIKK
Norske FILM-Selskaper
NYHETS-BYRÅER
Kultur-Definisjoner.
Pause-underholdning Sondre/Tanya
TIME-MACHINE-EU
NRK Kultur og AVIS-Linker
SNAPCHAT . . FACEBOOK
TIKTOK . . YOUTUBE
Sosiale Nettverk
STUDENTER
KULTUR Store Norske KULTUR Wikipedia: Kultur-Historie: Kultur-Vitenskap: SPRÅK Wiki SPRÅK Store N: SPORT SPILL RITUALER MUSIKK Musikk YOUTUBE: Musikk-Vitenskap wiki: Musikk-vitenskap Store Norske: TEGNE-kunst MALE-kunst SKULPTURER Teater Film-historien Filmweb Video Fotografiets historie
Fotografi-kunst
Media-kommunikasjon-fag
NYHETER MEDIA Hverdags-praksis Hverdags-Praksis KLÆR MØBLER Ulike bosteder BOLIG ARKITEKTUR Kommunikasjon Fremkomst-midler NasjonalBibl.
SHOW-BUSINESS NORSK REISE-LIV Internasjonalt REISE-LIV Internasjonalt Ferie FRITIDS-AKTIVITETER Severingsbransjer SOSIALE MEDIER Store N SOSIALE MEDIER wiki Sosiale Medier Internasjonalt: SNAPCHAT TIKTOK: Sosiale Medier YouTube: Encyclopeidia Britannica Norske biblioteker Norske Forlag ISBN-Forlag Nasjonalbiblioteket Norske Organisasjoner Foreninger Lag

NB: Du kan få god selv-utdannelse ved å studere ulikt på google-videoer og YouTube-videoer teknisk og teoretisk: Søk opp! Men ajour deg med fagfolk:

NB: Du kan få god selv-utdannelse ved å studere Privat for fagbrev, Kurs-Bevis, Kompetanse: Søk opp! Men ajour deg med fagfolk:

Eksempler på sammenligninger i sports-prestasjoner; kun en kurositet i sports-sider som kan opprettes:

Warholms 400 h Ol sammenlignet med VM, EM 400 m flatt

INTRO OM VITENSKAPS-FORSTÅELSEN!

DYPDYKK I VITENSKAPEN og ANSVARET!
Ny Moral-Teori

EN SPESIELL VITENSKAPS-TEORI

.


OFFENTLIGE OG PRIVATE FORSKNINGS-GRUPPER SOM ALLEREDE ER I GANG!
: TILSLUTT DEG EN GRUPPE ELLER OPPRETT EN NY; OG TA ANSVAR FOR AT DETTE UTVIKLES!

OPPRETTELSE AV FORSKNINGS-TEMA
OG FORSKNINGS-GRUPPER!

VITENSKAP og ANSVARS-BETINGELSER!

VITENSKAPS-ANALYTISK FORSKNING- OG FORSØKS-GRUPPE

LIVSSYNS-ANALYTISK FORSKNING- OG FORSØKS-GRUPPE

Vitenskaps-historien1

GJENNOMBRUDDENE

RÅDENDE TEORIER: UNIVERSET PARTIKKELFYSIKKEN BIOLOGIEN HJERNEFORSKNINGEN

FAG-VITENSKAPER OG TEKNOLOGIEN

ØKOLOGI OG MILJØ. JORDAS FREMTID!

.

.

.

.

.

.

.

.