.

POLITIKK

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.
NORGE.NO.
STATS-VITENSKAP
Politikk Store Norske.
Politikk Wikipedia.
Norge: STAT: STYREFORM.
Norge: STAT: STYREFORM Store Norske.
Den Norske Regjering.
NORGES LOVER.
Internasjonale Avtaler.
Allianser Forsvars-allianser.
Økonomiske Allianser. "og Andre."

spør.pdf
Gå Bilag Stats-Vitenskap

Politisk historie og fag-litteratur.
Politikkens historie.
Verdens Politiske Systemer. Uferdig!
Internasjonal lov.
Menneskerettigheter.
Økologi Miljø Energi
FN - UNITED NATIONS
Domstolen i Haag.
Folkeretten.
NATO.
Etteretnings-: og Informasjons-System
Vitenskap HOME INFO FAG-Vitenskap Forskning POLITIKK LIVSSYN RELIGION

NB!

POLITIKK I PRAKSIS OG TEORI:
Politikk i praksis er formen lederskap en folkegruppe har. Om denne lederformen bare har falt seg intuitivt ut fra hva familie og folket, stammene synes, eller at noen har tilegnet seg makt, ledelsen gjennom vold, fysisk makt-kamp, eller blir beundret for styrke eller mot i forhold til dyr, natur, fiender, andre i stammen som ville styre, er ikke godt å si. Vi kan derfor heller se hvilke begrunnelser, valg, fristelser, lovnader, fordeler som det argumenteres for forut for ledelse-overtagelse av folkets vei.
Vei! Veivalg! Veivisere! Er et tidlig språkvalg for ledelse fysisk og teoretisk for folket, i praktisk dagligliv og alt som ellers er styrende funksjoner i stammen, folkegruppen. Stamme-begrepet skifter med folkemengde og sivilisasjon, navn til stat, nasjon, rike. Den teoretiske avgjørelse er gjerne muntlig, eller gjengivelse av meninger, der både teoretiske og praktiske eksempler viser til fysisk styrke eller teoretiske, det vil si klokskap og intelligente løsninger. Å få andre med seg kan skje gjennom trussel eller appel til andre som er fysisk sterke. I andre tilfeller menings-enighet om hva som er viktig eller løsninger for fremtiden, og det er her vi møter den grad av valg som finnes for nettopp valg av ledelse, hva man lover, presser med, lokker til seg av medhjelpere for sitt syn på lederskapet. Det er til en viss grad tilhørigheten, enigheten som kan oppnås, som kan veie tyngst for oppslutning om det endelige lederskapet. Lederskap, veivisere, er det og de som hart blitt omdøpt til politikere. Hva man tvinger frem eller lokker med i tvekamp om makten i styre og stell, har fra tidlige rådsmøter til skriftlig jus-tid blitt kalt språk-kommunikasjon, som skal lede folket eller velgere frem til avgjørelser. Altså teoretisk trussel eller forlokkelse, der argumentasjons-styring kalles RETORIKK. Å bruke språket som knep, eller som middel for å vise fakta eller tvilsom-het om saker. Teoretisk fase er Politisk Valg-kamp.
Slike valg preges av erfaringer, tidligere løsninger, vaner, og som vi kan kalle tradisjoner. Om vi vil kulturen. Denne henger videre sammen med hvilken utvikling man har av redskaper. Om det er store avstander uten inn-sjøer, elver, må man bære vann fra kilder eller brønner kanskje over store avstander. Likedan om viktige matkilder befinner seg langt vekk. Det er ikke mange som i dag gjør det som enkelte Kalahari-stammer gjør, løper i 2-3 dager etter hjorteflokken til et dyr er utslitt, slakter det og bærer det hjem. Geografiske forhold som kaldt og varmt klima preger politikk og kultur. Hva som er nødvendig et sted til forskjell fra et annet. Hvilke vaner og løsninger som er fordeler, ulemper, er ikke alltid vurdert som annet enn tradisjoner, vaner man vil beholde. I denne politikken som er preget av både natur-forhold og kultur-skapte former som gjensidig påvirker utviklingstrinn til en viss grad, så bygges det over tid mer utvikling og planer, strukturer for teoretiske løsninger og praktiske løsninger, som ledd i de politiske planer, valgkamp og styreformer, og politikken blir plan-løsninger. Ofte som formen hva man kan vinne for ledelse, for folket, for land, stat. I kampen mellom partier og trosretninger slik, kommer ofte noen grupper dårlig ut. Det er kjent at de svakeste i samfunnet, og oftest klimaet, næringsgrunnlaget blir akterutseilt, og kan virke sykdoms-fremkallende. Helse har tidligere vært, og er enda i dag en politisk konflikt for individ og samfunns-styring. Mange kommer med varsko; våkn opp! At vi bør sørge for bevarelse av hele den brede linjen, altså hav, skog, jord, atmosfæren, og fredelige samlivsformer med god energi-løsning som ikke skader oss og naturlivet. Det er tydelig at de rike kapital-ledere og makt-personer ofte omgår en slik utvikling, men som i alle tros-retninger og politiske ideologier er det slik at man ikke kan skjære alle i de ulike grupper over samme kam. Konkurranse og sjalusi, statusjakt, å hige etter mengder goder uten styring på seg, preger mye av ledelses-grupper utover det som er bra, holdbart!

NB

.

INTRO OM VITENSKAPS-FORSTÅELSEN!

DYPDYKK I VITENSKAPEN og ANSVARET!
Ny Moral-Teori

EN SPESIELL VITENSKAPS-TEORI
Vitenskaps-historien1

GJENNOMBRUDDENE

RÅDENDE TEORIER: UNIVERSET PARTIKKELFYSIKKEN BIOLOGIEN HJERNEFORSKNINGEN

FAG-VITENSKAPER OG TEKNOLOGIEN

ØKOLOGI OG MILJØ. JORDAS FREMTID!

.

.

.

.

.

.

.

.