.

Differensialkraften

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.
Differensialkraftens opprinnelse er
absolutt fullstendig avhengig av og bygger på
den fysiske analyse og oppdagelse av
funksjonen i verket Kamos - Forandirngskraften,
med sin absolutte forskjells-funksjon,
som i den fysiske varianten kalt differensialkraften
med sin differensierende differensialfunksjon.
!

spurte.png

Viser forskjell som rombevegelse, romtid, som
vekstfunksjon, absolutt utvokst, omdannet
til en absolutt ekspansjons-funksjon; trykk, spenning
som utveksler lik kraft-motkraft gjennom
hastighets-løkker som gir treghet, tidsforsinkelse
og lengde-forkortelsene: Planck-Lorentz-Einstein.
Vitenskap HOME FAG-Vitenskap Forskning
diffi.pdf Denne bokens innhold beskriver en
deduktiv kraft-motkraft
som både partikler, masser
hele universet møtes av.
Med de fysiske lover som konsekvens:
DifferensialkraftenThe ∂ƒ-Force
Differensialkraftens opprinnelse er absolutt fullstendig avhengig av
og bygger på den fysiske analyse og oppdagelse av funksjonen i verket
Kamos - Forandirngskraften, med sin absolutte forskjells-funksjon, som
i den fysiske varianten kalt differensialkraften med sin
differensierende differensialfunksjon. En funksjons-egenskap som gir
forskjell som utstrekning ved siden av iboende bevegelses-funksjon
grunnet forskjell av type endring, forskjell fra seg, posisjon,
en vekstfunksjon som endelig utvokst blir til et ekspasnjonstrykk
for samme likedanne kraft-motkraft-utvekslinger.!