.

INFRA-STRUKTURER

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.
Stats-Vitenskap.
Kommunikasjon.
Infrastrukturer Leksikon
Infrastrukturer Wikipedia
Moderne Samfunn:
Etterretning
All Militær, Sivil, Offentlig
Privat, nødvendig
Kommunikasjon, Ferdsels-årer.
Teknisk, Praktisk,
Opplæring, Opplysning.

spurte.png

Rydde Plass, Vei,
Signal-kommunikasjon,
mellom grunnleggende
Behov og Behovs-kildene,
Hulen/Familie-art/Samfunn
Fri stien, veien til
elva, brønnen, fra farer.
Statsvitenskap/Int. Politikk
Samfunnsvitenskapene
INFO-Systemer/Etterretning:
Vitenskap HOME INFO FAG-Vitenskap Forskning NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

INTRO OM VITENSKAPS-FORSTÅELSEN!

DYPDYKK I VITENSKAPEN og ANSVARET!
Ny Moral-Teori

EN SPESIELL VITENSKAPS-TEORI

.

: Samfunnsvitenskap er vitenskapen om hvordan mennesker og sammenslutninger av mennesker utvikler seg i forhold til hverandre.
: En samfunnsviter er en person som har bachelorgrad eller mastergrad i en samfunnsvitenskapelig disiplin.
Men det finnes autodidakt, selvlært Samfunns-viter også, der disse kan stå for store gjennombrudd i faget.
: Innenfor denne vitenskapsgrenen finner man blant annet fagene:
: Stats-vitenskap
: Sosial-antropologi
: Sosiologi
: Samfunns-geografi
: Sosial-psykologi
: Samfunns-økonomi
: Informasjons-vitenskap
: Medie-vitenskap

Vitenskaps-historien1

GJENNOMBRUDDENE

RÅDENDE TEORIER: UNIVERSET PARTIKKELFYSIKKEN BIOLOGIEN HJERNEFORSKNINGEN

FAG-VITENSKAPER OG TEKNOLOGIEN

ØKOLOGI OG MILJØ. JORDAS FREMTID!

.

.

.

.

.

.

.