.

JUS LOVER

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.
Jus Store Norske.
Jus Wikipedia.
Rettsvitenskap Wikipedia.
Det Juridiske Fakultet. UiO
Juss: Utdannelses-institusjoner
Juristenes utdanningssenter

Jus i Land: Klikk FN, Land-meny:
Under Nøkkeltall-Fakta får du BBC,
CIA, StoreNorske, UD-info Lov/Vane!
FN-LAND - FN-ALT - United Nations
Int.-National: UN-Countries-Info

DOMSTOLEN I HAAG
Menneskerettigheter
Lov-Data: Norges Lover
Inneholder: Lover. Forskrifter Dommer
Stortings-vedtak:
NOU. Tariffavtaler m.m.

LOV-DATA LOGIN
Etteretnings-Systemer:
Sivile . Statlige . Private . Kodede-Nettverk
Egen Årvåkenhet, sikkerhet:
SIKKERHETS-Systemer:
Menneskerettigheter DOMSTOLEN I HAAG Forbruker-Rådet Mat-Tilsynet FHI FolkeHelse-Instituttet FRI RETTSHJELP Helsepartiet: Helsa Først i lover/forskrifter/reformer! Miljø-Depertementet KROM Norsk forening for kriminalreformer. Menneskerettighets-Domstolen i Haag: Norsk avdeling FN: Folkerett og konflikter/Internasjonal Sjørett Leger Uten grenser Amnesty: At lov og rett fungerer rettferdig, og at uskyldige ikke fengsles eller dømmes til døden. Flyktningehjelpen SOS-Barnebyer Human-Etisk Forbund Hjelpeorganisasjoner Dyre-Beskyttelsen Konflikt-Rådet Sivilombudet: Når du ikke når frem i livskriser hos det offentlige! Norske Aviser: Til hjelp/varsling også! NØD-TELEFONER Kirkens Nødhjelp Røde Kors: Samarbeid: Røde Halv-Måne Menneskerettigheter DOMSTOLEN I HAAG ANSVARLIGE INSTITUSJONER ER: REGJERINGEN.NO JUSS / BEREDSKAP DEPERTEMENTENE: STATSMINISTERENS KONTOR Arbeids- og inkluderingsdepartementet Barne- og familiedepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Klima- og miljødepartementet Kommunal- og distriktsdepartementet Kultur- og likestillingsdepartementet Kunnskapsdepartementet Landbruks- og matdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Olje- og energidepartementet Samferdselsdepartementet Utenriksdepartementet GOOGLE om lov/forskrift

Lov-Data: Norges Lover: Inneholder: Lover. Forskrifter. Dommer. Stortings-vedtak: NOU. Tariffavtaler m.m.

Sjekk sikkerhet ved alle Nettsider! Kan kontaktes: Forsøk verdt: Justis-Departementet, men: Søk, om du kan, alltid Organisasjoner Du Bør Være Forsiktig Med, på nett eller sikrere kilder!!


JUS: EN RAMME-INNFØRING, INTRO:

DYPDYKK I VITENSKAPEN og ANSVARET!
Ny Moral-Teori

EN SPESIELL VITENSKAPS-TEORI
The ∂ƒ-Force + Logisk Planck/atom-teori

.