.

JUS LOVER

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.
Jus Store Norske.
Jus Wikipedia.
Rettsvitenskap Wikipedia.
Det Juridiske Fakultet. UiO
Juss: Utdannelses-institusjoner
Juristenes utdanningssenter

DDOMSTOLEN I HAAG
Menneskerettigheter
Lov-Data: Norges Lover
Inneholder: Lover. Forskrifter
Dommer. Stortings-vedtak:
NOU. Tariffavtaler m.m.

Vitenskap HOME INFO FAG-Vitenskap Forskning NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

JUS: EN RAMME-INNFØRING, INTRO:

DYPDYKK I VITENSKAPEN og ANSVARET!

EN SPESIELL VITENSKAPS-TEORI

.

Utviklingen

Menneskerettigheter DOMSTOLEN I HAAG Lov-Data: Norges Lover

Inneholder: Lover. Forskrifter. Dommer. Stortings-vedtak: NOU. Tariffavtaler m.m.

Forbruker-Rådet
Mat-Tilsynet
FHI FolkeHelse-Instituttet
FRI RETTSHJELP
Helsepartiet: Helsa Først! Av største interesse ved lover/forskrifter/reformer er vel HelsePartiet i Norge!
Miljø-Depertementet
KROM Norsk forening for kriminalreformer.
Menneskerettighets-Domstolen i Haag: Norsk avdeling
FN: Folkerett og konflikter/Internasjonal Sjørett
Leger Uten grenser
Amnesty: At lov og rett fungerer rettferdig, og at uskyldige ikke fengsles eller dømmes til døden.
Flyktningehjelpen
SOS-Barnebyer
Human-Etisk Forbund
Hjelpeorganisasjoner
Dyre-Beskyttelsen

Konflikt-Rådet
Sivilombudet: Når du ikke når frem i livskriser hos det offentlige!
Norske Aviser: Til hjelp/varsling også!
NØD-TELEFONER
Kirkens Nødhjelp
Røde Kors: Samarbeid: Røde Halv-Måne

Kan kontaktes: Forsøk verdt: Justis-Departementet, men
Søk, om du kan, alltid Organisasjoner Du Bør Være Forsiktig Med, på nett eller sikrere kilder!!