.

Kamos - Differensialkraften the ∂ƒ-Force

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.
Gå Til Bokbase:BØKER.

spør.pdf

Avventer Data; ikke i dag
Vitenskap HOME FAG-Vitenskap Forskning
Kamos2Diff.png Denne bokens innhold beskriver en
deduktiv kraft-motkraft
som både partikler, masser
hele universet møtes av.
Med de fysiske lover som konsekvens.
Videre beskrivelser kommer!