.

Natur-Vitenskap

.

Moral-Teori.pdf
NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.
FAG-Vitenskap
Naturvitenskap:
Økologi
Økologi-base direkte
Astronomi
Biologi
Fysikk
Geologi
Kjemi

spurte.png

Astrofysikk
Biokjemi
Bio-Vitenskap
Evolusjons-teori
Fossiler
Bakteriologi
Mikroorganismer
Virulogi

INTRO OM VITENSKAPS-FORSTÅELSEN!

DYPDYKK I VITENSKAPEN og ANSVARET!
Ny Moral-Teori

EN SPESIELL VITENSKAPS-TEORI

Vitenskap HOME FAG-Vitenskap Wikipedia Vitenskaps-Teori Wikipedia Fagfilosofi Bevissthets-filosofi Vitenskapsfilosofi Vitenskapsteori UNIVERSET
OVERSIKT VITENSKAPER

Vitenskaps-historien1 :GJENNOMBRUDDENE · RÅDENDE TEORIER: UNIVERSET PARTIKKELFYSIKKEN BIOLOGIEN HJERNEFORSKNINGEN · FAG-VITENSKAPER OG TEKNOLOGIEN · ØKOLOGI OG MILJØ · JORDAS FREMTID!

Vitenskap: Naturvitenskap Matematikk Informatikk Fysikk Kjemi Geofag Biologi Helse Medisin Farmasi Psykologi Odontologi
Samfunnsvitenskap: Samfunnsøkonomi Sosiologi Statsvitenskap og Organisasjonsteori Sosialantropologi Pedagogikk Samfunnsgeografi Demografi
Medievitenskap Informasjonsvitenskap Bibliotekvitenskap Rettsvitenskap Kriminologi
Humaniora: Lingvistikk Litteraturvitenskap Historie Arkeologi Folkloristikk og Etnologi Kunsthistorie Teologi Filosofi Logikk
Teknologi: Petroleumsteknologi Geoteknikk Materialvitenskap Metallurgi Arkitektur Elektronikk Informasjonsteknologi Kommunikasjonsteknologi Telekommunikasjon Teknisk kybernetikk Elektrokjemi Kjemiteknikk Bioteknologi Nanoteknologi Industriell design Produktdesign
Relaterte artikler: Vitenskapelig metode Vitenskapsteori Pseudovitenskap
Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner Oppslagsverk/autoritetsdata: Encyclopædia Britannica · Stanford Encyclopedia of Philosophy · Stanford Encyclopedia of Philosophy
· Stanford Encyclopedia of Philosophy · GND · LCCN
Kategorier: Vitenskapsteori Epistemologi

.

text-align: center;


Naturvitenskap Wikipedia: Naturvitenskapene er empiriske vitenskaper som søker å forklare hendelser og lovmessige sammenhenger
(naturlover) i den levende og ikke-levende naturen. Naturvitenskap bruker vitenskapelig metode for å lage hypoteser og så teste
disse ved hjelp av observasjoner og målinger. Naturvitenskap og teknologi er nært forbundet, ved at ny kunnskap kan gi nye produkter.

Vitenskapene som regnes til Naturvitenskapene, er:

Astronomi
Biologi
Fysikk
Geologi
Kjemi


Denne listen er ikke utfyllende, i og med at disse vitenskapene overlapper med hverandre, og at det har oppstått mange forskningsfelt
langs disse skjæringslinjene. Eksempler er astrofysikk, biogeografi, geofysikk eller mineralogi.
Medisin og psykologi er i en viss særstilling. Sammen med mange andre vitenskaper som er viet mennesket, regnes disse vanligvis til
samfunnsvitenskapene. I den grad medisin og psykologi bruker naturvitenskapelige metoder (biologi, kjemi, fysikk) i sine undersøkelser
av mennesket, kan de imidlertid også regnes til naturvitenskapene.
Matematikk er et viktig hjelpemiddel for samtlige naturvitenskaper, men regnes ikke selv som naturvitenskap (jf. realfag),
da matematikk ikke er empirisk.